dimarts, 15 de juliol del 2014

UB / UAB LÍNIES MESTRES DE COL·LABORACIÓ


 • Activar mecanismes bidireccionals de comunicació permanent UB / UAB – COLGEOCAT. Aquests mecanismes hauran de servir per informar de les activitats entre les parts que puguin ser d’interès (borsa de treball, conferències, activitats,...).
 • Es sol·licita autorització a UB i UAB per ocupar algun espai físic dels panells del vestíbul, on s’actualitzaran les informacions del COLGEOCAT. 
 • Potenciar el suport i l’acompanyament als estudiants en base a la promoció de campanyes d’altes de “carnets joves” a partir de taules informatives. L’èxit de les darreres campanyes en la UB i UAB recomana estendre altres campanyes proactives de captació.
 • Formació en llengües estrangeres. COLGEOCAT està enllestint cursos presencials intensius(4h/dia) i temporalitzats (6h/setmana) d’anglès orientat tècnic, geològic i comercial per grups de 12 persones. Es llançarà també per altres idiomes segons la demanda. Aquests cursos seran oberts a professionals i alumnes de UB i UAB.
 • Complementar la formació en idiomes a partir de taules rodones de conversa en anglès amb especialistes internacionals. En aquest cas serà la Facultat de Geologia qui proposarà ponent i ho coordinarà, tot i que es podrà fer a les dependències del COLGEOCAT per afavorir la participació dels alumnes i professorat.
 • Respecte als estudiants de 3er i 4rt, “carnets joves”, de COLGEOCAT:
  • Es sol·licita els procediments de contractació en pràctiques per traslladar la informació a les empreses i per dur a terme diversos projectes directament en la seu col·legial.
  • Proposa la difusió dels millors treballs de recerca de cada promoció per publicitar-los i penjar-los a la Web i Blog del COLGEOCAT. Serà la UB / UAB que els farà arribar al COLGEOCAT.
  • COLGEOCAT farà propostes de treballs de recerca que puguin ser d’interès en la geologia professional. Caldrà coordinar entre COLGEOCAT i UB / UAB el calendari per a que les propostes siguin adjudicables a estudiants.
 • Activar cursos en col·laboració UB / UAB – COLGEOCAT, més una altra administració (ACA, Departament de Territori i Sostenibilitat, ICGC,...).
 • COLGEOCAT organitzarà trobades específiques tipus “Cafès de Colgeocat” per a explicar als alumnes de 3r i 4rt les sortides professionals actuals.
 • Fixar els acords que puguin esdevenir en un conveni de col·laboració UB / UAB – COLGEOCAT i efectuar un seguiment temporal de l’evolució.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada