divendres, 25 de juliol del 2014

REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
El passat dimarts 15 de juliol va tenir lloc una reunió en el Departament d’Ensenyament amb:

·         Sr Jordi Sabaté, Subdirector d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
·         Sr. Ramon Pérez, President del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. 
·         Sr. Xavier Cuello, Vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.

Aquest primer contacte entre el Col·legi de Geòlegs de Catalunya i els responsables del Departament d’Ensenyament; tenia per objecte traslladar les reflexions i propostes que ens heu anat fent arribar aquests dies sobre l’ensenyament de la geologia i les ciències de la terra en l’educació secundària i batxillerat. En concret el nostre guió posava damunt la taula:

Com a preàmbul, la necessitat d’alfabetitzar la societat per abastir aquells estats d’opinió sobre els quals es necessiten uns coneixements científics i tecnològics bàsics, que haurien de ser assolibles en els nivells de competències que s’exigeixen en l’ensenyament de la secundària obligatòria. Aquest és un objectiu molt a llarg termini, però necessari a tenir en compte per quan en la construcció d’estructures d’estat la societat tingui que avaluar amb prou criteri la conveniència o no de l’aprofitament dels recursos naturals o energètics del país, o de la implantació de grans infraestructures civils en el territori. Un altre aspecte exposat és la relació directa que hi ha entre el nivell de desenvolupament i creixement d’un país i la promoció de vocacions científico-tècniques, actualment en clar detriment, tal i com ens informen les autoritats universitàries amb les quals hem mantingut reunions darrerament.

Hem traslladat al Departament les inseguretats per part del professorat de l’ESO i Batxillerat, no geòleg, per abastar continguts atractius en matèria de les ciències de la terra, aprofundir en la realitat geològica més propera o en l’anàlisi de les notícies en premsa relacionades amb les nostres activitats, que podrien utilitzar-se per ampliar competències transversals. Aquestes inseguretats provoquen aparcar aquestes matèries fins a períodes terminals del curs on l’alumne es troba més fatigat o directament deixar la matèria fora de programa per manca de temps. Tanmateix es reconeix per part nostra que la realitat del numero absolut de titulats geòlegs dedicats a la docència és el que és, i les vocacions per estudiar la geologia són les que són.

S’ha demanat la informació relativa de com la LOMCE afectarà als continguts i la distribució de matèries obligatòries, troncals i optatives en la secundària i batxillerat, així com el marge de maniobra que li queda al Departament al respecte. En aquest sentit, sense entrar en detalls, el subdirector informa que es faran els mínims canvis per quan la llei sigui previsiblement derogada, tampoc s’hagin de fer gaires reformes.

Ens hem emplaçat a continuar en contacte per avaluar els avenços en els acords esmentats i a continuació us exposem les línies mestres de la col·laboració entre les parts:    

ACORDS DE COL·LABORACIÓ:

1.  Col·laboració amb els cursos CTM. Cursos de 40 hores anuals on és possible posar-hi formació en geologia. Podem proposar cursos de reciclatge. Aquests cursos no els faríem nosaltres, sinó que formarien part d’algun dels mòduls de formació geològica del Departament.
2.  En el moment que s’escaigui ens posem a disposició del Departament per fer les aportacions i suggeriments dels aspectes curriculars en geologia.
3.  El Col·legi aportarà continguts en geologia que el Departament posarà a disposició del professorat. En aquest sentint es donarà especial rellevància en les qüestions de quotidianitat i actualitat en un format de “píndoles” informatives breus, preferiblement en format digital.
4.  Enviarem la informació dels premis dels treballs de recerca de batxillerat que organitza el Col·legi per una millor promoció des del Departament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada