dissabte, 10 de maig del 2014

PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE COL·LEGIS PROFESSIONALS.

El president de l’Associació Intercol·legial de Catalunya, Oriol Rusca, ha lliurat als senadors del Partit Popular, promotors de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals, les Al·legacions presentades per la Intercol·legial durant el tràmit d’audiència obert al seu dia pel Consell d’Estat. Crida l’atenció l’afectació de les competències de les Comunitats Autònomes, i en concret de la Generalitat de Catalunya, que es desprèn d’aquest Avantprojecte.

Durant la reunió del passat 7 de maig el president de l’Associació ha traslladat la preocupació de les corporacions professionals de Catalunya pel contingut de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals que el Consell de Ministres va aprovar el passat 2 d’agost i en el qual s’esdevindrà una clara tendència recentralitzadora i jeràrquica en la dinàmica de gestió i control entre els Consells Superiors de Col·legis Professionals i els Col·legis que els conformen; així com del caràcter intervencionista en matèria de finançament dels col·legis professionals, en detriment de l’autonomia col·legial.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual en forma part el COLGEOCAT, i que representa més de 100 col·legis professionals i consells de col·legis catalans, es va constituir el 2011 amb la voluntat de reforçar la projecció socials dels col·legis professionals, impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada